Preinscripció a la 57a Olimpíada Matemàtica

A causa de les condicions imposades per la Covid19, les proves de l’olimpíada d'enguany poden tenir dues modalitats diferents. Pocs dies abans de la celebració es decidirà la modalitat en funció de les circumstàncies del moment.#

  • Modalitat A. Prioritària)  Proves presencials al lloc o llocs, dies i hores que es faran públics més endavant. Es prendran totes les precaucions possibles de cara a evitar contagis: presa de temperatura a l’entrada, exigència de neteja de mans i dispensadors suficients de desinfectants. Els concursants estaran en diverses aules, molt separats entre ells, amb finestres obertes a les aules (es prega que els concursants estiguin ben abrigats si fa fred) i tindran llocs preassignats que quedaran registrats.
  • Modalitat B. NO prioritària)  Proves no presencials, amb els concursants fent les proves des del seu domicili. En aquest cas hauran de disposar d'una connexió a Internet apta per a fer una trobada a través de Google Meet, amb càmera i micròfon operatius. Durant les proves, la càmera haurà d'estar en funcionament.

La modalitat i els llocs de la prova es faran públics pocs dies abans del dia 11 de desembre.

Als concursants inscrits se'ls enviarà un document personalitzat de la Societat Catalana de Matemàtiques amb la convocatòria oficial, per tal de poder-lo exhibir si s'han de traslladar de municipi per a fer les proves i la mobilitat encara està prohibida en cap de setmana.

Es recorda als concursants que més endavant, el dia de la prova, hauran de lliurar el full d'inscripció que es pot trobar aquí degudament emplenat, signat pel pare/mare/tutor i segellat pel centre d'estudis.

Ompliu el formulari següent per a completar la vostra preinscripció com a participant.

Nota: Tots els camps indicats amb * són obligatoris.

Sense espais ni guions

9 dígits sense espais


En cas que la prova es realitzi presencialment, indiqueu si el/la participant disposa d'alguna intolerància alimentària:


Finalment, si us plau descarregueu el document d'autorització, signeu-lo (tant els pares/tutors com el/la participant), escanegeu-lo i carregueu-lo aquí com un arxiu en format PDF. Si us plau, feu servir un escàner pla o una aplicació de mòbil com ara CamScanner. No s'acceptaran fotografies.