Preinscripció a la 60a Olimpíada Matemàtica

Les proves seran presencials al lloc o llocs, dies i hores que es faran públics més endavant al web de l'Olimpíada i a la secció d'olimpíades del web del Cangur.

El tribunal de l'Olimpíada, així com els vigilants, vetllaran pel correcte funcionament de les proves i podran prendre les mesures adients si es dóna el cas que s’observin activitats prohibides com l’ús de elements electrònics d’ajuda o la comunicació entre concursants, amb tercers o amb l’exterior. Les decisions del tribunal seran inapel·lables.


Ompliu el formulari següent per a completar la vostra preinscripció com a participant.

Nota: Tots els camps indicats amb * són obligatoris.

Sense espais ni guions

9 dígits sense espais


Indiqueu si el/la participant disposa d'alguna intolerància alimentària:


Finalment, si us plau descarregueu el document d'autorització, signeu-lo (tant els pares/tutors com el/la participant), escanegeu-lo i carregueu-lo aquí com un arxiu en format PDF. Si us plau, feu servir un escàner pla o una aplicació de mòbil com ara CamScanner. No s'acceptaran fotografies.


Nota important: Després d'enviar la vostra preinscripció, se us indicarà el vostre codi de participant, que haureu d'escriure a tots els fulls de resposta el dia de la prova (en lloc del vostre nom i cognoms). Aquest codi també se us enviarà al correu electrònic que hagueu indicat.

Així mateix, el dia de la prova els concursants hauran de lliurar el full d'inscripció que es pot trobar aquí degudament emplenat, signat pel pare/mare/tutor i segellat pel centre d'estudis.